HomeQ-Logo

Bullerskador

2022-12-08

85% av Sveriges invånare bor i tätort. Det är alltid något som låter i en stad: sophämtning, byggarbeten, olika evenemang och restauranger, lekande barn och trafiklösningar. Precis som fåglar sjunger starkare höjer vi människor rösten för att höras i ljudliga omgivningar. Vi redogör för hur buller påverkar oss människor och vilka regler som finns kring ljud och oljud.

Starkt buller kan påverka dig tillfälligt eller ge bestående skador på hörseln

Buller kan försämra din sömn, göra dig tröttare och mer stressad. Vid för starkt ljud kan de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat och nervceller i hörselnerven skadas - ju starkare ljudet är desto kortare tid behövs det för att en skada ska uppstå.

2015 ändrades reglerna för tillåtna bullernivån för att fler mindre bostäder ska kunna byggas.

För bostäder om högst 35 kvadratmeter är gränsen 60 dBA vid fasaden

  • till skillnad mot de gamla lagarna om max 50 dBA vid fasaden. Denna regel möjliggjorde byggande av fler bostäder i närhet av flygplatser, hamnar och trafik.

Har du problem med buller?

I första hand ska du vända dig till din fastighetsägare. Skriv ner vilka tider på dygnet samt en beskrivning av bullret och vad du tror det kommer ifrån. Om ljudet kommer från en annan fastighet, eller din fastighetsägare inte hjälper dig, vänd dig till miljöförvaltningen.

Tips för att själv dämpa ljudet i din bostad

Ju mer tyg desto bättre! Stoppade möbler, kraftiga och tunga gardiner och draperier, tjocka mattor samt ljudabsorberande vägg- och takdekorationer är bra ljuddämpande inredning. Sätt filttassar på stolsben, mattor under bord och lägg dukar på borden.

Buller från grannar

Ljud från grannar kan upplevas störande, tex. hög ljudnivå från tv, musik, fester och skällande hundar. Normala ljud som röster, ljud från steg och brus från vattenledningar får man tåla i viss omfattning, men man får inte utsätta sina grannar för allt för mycket buller. Oftast räcker det att diskutera problemet med grannen, i lyhörda hus kan det vara så att grannen inte är medveten om ljudnivån. Hjälper inte det ska man kontakta din fastighetsägare, många fastighetsägare har även en störningsjour man kan vända sig till.

Tipsa grannen om ljuddämpande inredning!

Hörs det mycket när barnen leker på golvet, tipsa grannen om att skaffa en rolig lekmatta till barnen. Be grannen ljudisolera bättre, eller kontakta hyresvärden som kan hjälpa dig att prata med grannen.

Riktvärden för buller inomhus (tex. sovrum)

  • Maximalt ljud 45 dBA
  • Ekvivalent ljud 30 dBA
  • Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA
  • Ljud från musikanläggningar 25 dBA

Buller från fastigheten

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylaggregat placerade på utsidan av fasaden, på vindar eller på andra platser i huset. Det kan även förekomma ljud från hissar, trappor, avlopp och tvättmaskiner. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Det innebär att fastighetsägaren, om det behövs, ska mäta hur hög ljudnivån är.

Riktvärden för buller vid fasad eller uteplats (för bla. fläktar och värmepumpar):

  • 50 dBA (dagtid 06-19)
  • 45 dBA (kväll 18-22, samt lör-, sön- och helgdag 06-18)
  • 40 dBA (natt 22-06)

Buller från trafik.

Buller från väg- och spårtrafik kan orsaka höga ljudnivåer både utomhus och inomhus. Nya fönster, plank och trafikomläggningar kan göra ljudnivåerna acceptabla. Buller från trafik beror på antalet fordon och hur nära huset vägen ligger. Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och kan ställa krav på åtgärder om bullret från trafik är för högt; om du upplever trafikbuller är det i första hand Trafikverket eller din kommun du ska kontakta.

Buller från spårtrafik och vägar

bör inte överskrida 55 dBA ljudnivå vid en fasad.

Buller från flygplatser

Bullret får inte överskrida 55 dBA ekvivalent eller 70 dBA maximal ljudnivå vid flygtrafik. Om bullret däremot överskrider 70dBA får den inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl 06-22 och tre gånger 22-06. Låter det krångligt? Kontakta din fastighetsägare eller miljökontor för att veta mer.

Så vad gör man om det är lyhört och mycket buller?

Kontakta i första hand miljö- och hälsoskyddskontoret så du kan få en bedömning av bullernivåerna. Be sedan värden att ljudisolera bättre. Om värden inte hjälper till kontakta Hyresgästföreningen.


Bli medlem på HomeQ idag och hitta ditt nästa hem.