HomeQ-Logo

Så förebygger du mögel och fukt i din hyresrätt

2024-05-23

Illustration på mögel rengöring.

Mögel i bostaden kan innebära allvarliga hälsoproblem om det inte åtgärdas snabbt. Möglet kan även skada själva fastigheten.


Vad är mögel?

Mögel är en form av svamp som kan växa på ytor såsom väggar, tak, golv, möbler och isolering. Mögel trivs bäst i fuktiga miljöer – därför är det väldigt viktigt att du som hyresgäst alltid följer hyresvärdens anvisningar vad gäller renoveringar i blöta miljöer, såsom badrum. HomeQ har tidigare tagit upp vilka regler som gäller vid renoveringar i hyresrätt i denna artikel.

Mögel sprider sig snabbt om det inte åtgärdas. Det är inte alltid möglet är synligt, utan mögel kan växa i exempelvis väggar som inte syns för den som bor i bostaden.


Svartmögel på fogen i badrummet.

Olika typer av mögel

Rödmögel

Rödmögel trivs bra i miljöer med hög luftfuktighet. Badrummet är en sådan plats. Möglets namn antyder att den ska vara röd, men det är det inte alltid. Den kan ibland misstas för svartmögel då den ofta skiftar i färg.

Rödmögel kan synas som en slemmig rosa beläggning i badrummet. I svala länder som Sverige trivs rödmögel väldigt bra i jord. Du kan därför även stöta på rödmögel i krukväxter.

Vitmögel

Vitmögel är en vanlig typ av mögel och oftast helt ofarligt. Det syns som en vit hinna, som kan liknas vid spindelnät eller vitt damm. Vitmögel syns ofta inte då det brukar smälta in bra. Risken är dock stor att om du påträffar vitmögel i din bostad är det stor risk att andra, farligare mögelsorter, också frodas.

Svartmögel

Svartmögel påträffas ofta i byggnader och är en mycket farlig typ av mögel. Svartmögel producerar stora mängder gift som är väldigt hälsofarliga.

Svartmögel är egentligen ett samlingsnamn på olika typer av mögel som ser svarta ut när de växer. Penicillium är oftast den första typen av mögel som får fäste i ett hus. Mögelarten används även vid tillverkning av penicillin.

Svartmögel växer ofta runt avlopp, dusch eller diskbänken i köket. Det kan även växa på vindsvåningen.

Grönmögel

Grönmögel har faktiskt många positiva hälsoegenskaper och används i bland annat osttillverkning och vid tillverkning av penicillin. Grönmögel kan dock vara hälsofarligt om det växer i ditt hem. Oavsett färg på möglet i din bostad bör du alltid vidta åtgärder för att bli kvitt möglet.

På grund av grönmöglets gröna nyans förväxlas det ibland med alger.


Svartmögel vid fönster i badrummet.

Möglets hälsorisker

Den farligaste typen av mögel, svartmögel, avger mykotoxiner. Dessa mögelgifter är mycket hälsofarliga och kan ge upphov till allergier, astma, infektioner i hud och naglar och påverka immunförsvaret och lungorna negativt. De mykotoxiner som svartmögel avger är dessutom cancerframkallande.


Vems ansvar är mögel i en hyresrätt?

I Miljöbalken står det skrivet att bostäder måste utformas på ett sådant sätt att de ska kunna användas utan att innebära konsekvenser för människors hälsa. Enbart en potentiell hälsorisk måste förebyggas och åtgärdas av hyresvärden eller fastighetsägaren.

Hyresvärden ansvarar för att hålla hyresrätten i ett brukbart skick. Där ingår att hålla bostaden fri från fukt- och mögel och ha rutiner för att lätt identifiera och åtgärda mögelinvasioner.

Om en hyresgäst upptäcker mögel i sin hyresrätt är det viktigt att snabbt ta kontakt med hyresvärden. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet och förebygger risken att möglet kommer tillbaka kan hyresgästen ha rätt till kompensation och andra rättsliga åtgärder.


Så gör du om upptäckt mögel i din hyresrätt

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter när det kommer till att hantera och förebygga mögel i din bostad. Nedan följer en punktlista på vad du bör göra om du påträffat mögel i ditt hem.

 • Kontakta hyresvärden och informera om mögelskadan. Be denne åtgärda problemet omgående. Spara gärna skriftlig dokumentation om det skulle behövas längre fram.
 • Be hyresvärden om en inspektion för att avgöra omfattningen av mögelskadan och hur den uppkommit.
 • Om hyresvärden trots din uppmaning att åtgärda skadan inte agerar, eller inte gör tillräckligt för att åtgärda problemet, bör du:
 • Kontakta Hyresgästföreningen för rådgivning och stöd.
 • Följa upp med skriftliga påminnelser. Spara all dokumentation för att använda längre fram om det skulle komma till en tvist mellan dig och hyresvärden.
 • Gör en anmälan till miljöförvaltningen i kommunen där du bor. De har tillsynsansvar över fastighetsägarnas skyldigheter och kan vidta rättsliga åtgärder vid behov.


Ventilation i badrummet.

Så förebygger du mögel i din hyresrätt

Du kan i vissa fall undvika eventuella problem med mögel genom att hålla din lägenhet i gott skick. Det är du skyldig till som hyresgäst. Nedan följer en lista på saker du kan göra för att minimera risken för mögel- och fuktskador:

 • Ventilera rätt genom att följa hyresvärdens anvisningar. Det ska finnas en obligatorisk ventilationskontroll – hör med din hyresvärd.
 • Håll fukten borta genom att torka upp vattenläckor och spill så fort du kan. Häng inte upp tvätt på platser som inte är lämpade för det.
 • Håll lägenheten ren och städad och rengör noggrant våtutrymmen såsom badrum och kök regelbundet.
 • Använd en fuktmätare för att ha koll på bostadens luftfuktighet. Under vintern ska inte luftfuktigheten överstiga 40%. Om det är för fuktigt i luften kan du använda avfuktare eller öka ventilationen i ditt hem.
 • Om du påträffar mögel – prova att ta bort det själv med hjälp av saneringsvätska. Du måste även använda dig av en luftrenare för att ta bort eventuella mögelgifter som kan finnas i luften.


En t-shirt som möglat.

Viktigt med hemförsäkring vid mögelskador

Fukt är inte bara hälsofarligt utan kan även innebära skada på föremål i bostaden, som exempelvis möbler och kläder. Om du inte har en hemförsäkring som täcker det får du oftast ingen ersättning vid mögelskador.

Har en mögelskada konstaterats kan man kontakta försäkringsbolaget för att få en skadereglerare. Då får du en egen bedömning som ligger till grund för försäkringsbolagets beslut om ersättning. Kontakta gärna försäkringsbolaget innan det händer för att se vilka regler de har gällande mögelskador i ditt hus.


Sammanfattning

 • Mögel kan innebära allvarliga skador på både fastigheten, föremål i bostaden och på hälsan hos dem som bor i en mögelskadad bostad.
 • Det finns olika typer av mögel och alla är inte farliga, men det är viktigt att ändå agera snabbt för att få bort möglet oavsett färg eller form.
 • Mögel kan orsaka allergier, astma, infektioner och i värsta fall cancer.
 • Det är hyresvärdens ansvar att förebygga och åtgärda problem med mögel men du som hyresgäst är skyldig att hålla hyresrätten i gott skick, genom att exempelvis städa regelbundet.
 • Det är viktigt att ha en bra hemförsäkring om det skulle uppstå en eventuell mögelskada, då eventuell skadekompensation oftast inte täcker en hyresgästs möbler, kläder och andra personliga föremål som kan drabbas av möglet i en bostad.

HomeQ är Sveriges största marknadsplats för förstahandslägenheter. Vi har samarbetsavtal med hundratals privata och kommunala fastighetsbolag som hyr ut sina lägenheter direkt via HomeQ. Vi gör livet enklare både för dig som bostadssökande och för bostadsbolag och dess uthyrare.


Bli medlem på HomeQ idag och hitta ditt nästa hem.