HomeQ-Logo

Hur du väljer rätt elavtal

2023-09-20

Illustration som visar en man som funderar på hur man väljer rätt elavtal i Sverige

Det kan vara svårt att välja rätt elavtal för din lägenhet, och ett misstag kan vara såväl kostsamt som stressigt. Vad är egentligen skillnaden mellan rörligt och fast elavtal? Hur jämför man elpriser? Vad ska man tänka på när det gäller bindningstider? Och vilka elbolag ska man helt enkelt hålla sig undan från?

I denna artikel går vi igenom allt du behöver tänka på när du väljer elavtal så att du kan känna dig trygg och nöjd med ditt val och undvika onödiga kostnader.

Fast eller rörligt pris

När du väljer elavtal står du inför två huvudsakliga alternativ: fast eller rörligt. Men det finns även andra, något mindre vanliga, avtalstyper som rörligt timpris och mixprisavtal. Här är en kortfattad översikt:

 • Fast elavtal

  Ett fastprisavtal för el innebär att du betalar en konstant prisnivå för din elektricitet under hela avtalsperioden. Det ger förutsägbara månadskostnader, men du missar möjligheten att dra nytta av eventuella prisfall på elmarknaden och är skyddad mot prisökningar. Det är ett bra val om du föredrar stabilitet och budgetkontroll.

 • Rörligt elavtal

  Ett rörligt elavtal innebär att elpriset varierar med marknadens svängningar. Priset kan ändras med kort varsel och är kopplad till aktuella marknadspriser och omvärlden. Det ger dock möjlighet att dra nytta av låga priser när marknaden svänger, men kan också leda till högre kostnader vid prisökningar.

 • Rörligt timprisavtal

  Detta elavtal passar dig som är redo att ompröva gamla rutiner och smartare planera din elkonsumtion. Kanske är du redan van vid att övervaka elpriser och har teknik i hemmet som du styr via appar eller med senarelagd start?

  Genom att flytta stor del av din elanvändning till dygnets billigare timmar sparar du pengar och får bättre överblick över dina elkostnader. Det kan handla om så enkla saker som att sätta igång tvätt- och diskmaskin tidigt på morgonen eller sent på kvällen när priset oftast är lägre.

 • Mixprisavtal

  Ett mixprisavtal kombinerar fast och rörligt elpris. Tanken är att en del av ditt elpris är låst, medan resten varierar. Många elbolag erbjuder en 50/50-fördelning, men ofta kan du själv bestämma balansen, så du kan till exempel ha 30% fast och 70% rörligt pris.

  Det finns också mixprisavtal som varierar över året. Under vintern, när el ofta är dyrare, har du ett fast pris. På sommaren, med lägre priser och efterfrågan, går det över till rörligt. Detta brukar kallas vintersäkrat elpris.

Illustration av olika elavtalstyper: fast, rörligt, timpris eller mixpris


Bindningstid och uppsägningstid

När du tecknar ett elavtal bör du vara uppmärksam på bindningstiden. Detta är den period du åtagit dig att vara kvar i avtalet. Om du bryter avtalet under denna tid kan det medföra extra avgifter.

Efter bindningstiden finns oftast en uppsägningstid att tänka på. Det innebär att om du vill avsluta eller ändra ditt avtal, behöver du meddela din elleverantör inom denna tidsram. Om du missar det kan avtalet förlängas automatiskt. Därför är det klokt att hålla dessa i åtanke för att undvika onödiga komplikationer eller överraskningar.

Rörliga elavtal har oftast ingen bindningstid, och uppsägningstiden är vanligen en månad eller i vissa fall ännu kortare.

Fasta elavtal har bindningstider som kan vara allt från tre månader till 10 år, beroende på vilket elbolag du går till. Det vanligaste är bindningstider på 1, 2 eller 3 år.

Fördelar med kort- och lång bindningstid

Kort bindningstid

 • Möjliggör snabbar omförhandling eller byte av elleverantör.
 • Flexibilitet att dra nytta av prisförändringar på marknaden.
 • Passar de som vill ha kortvarig stabilitet och anpassning till marknadsförändringar.

Lång bindningstid

 • Ger långsiktig stabilitet med oftast fastställda priser.
 • Minskar behovet av att regelbundet omförhandla avtalet.
 • Det kan leda till onödigt höga elkostnader vara mindre flexibelt om elpriserna sjunker under bindningstiden.


Vad kostar min el?

Utöver den avtalstyp du väljer påverkas det pris du betalar för din el framförallt av vilket elprisområde du tillhör och din totala förbrukning (storleken på din bostad har stor påverkan, men även hur och vid vilka tider du använder el).

Elprisområden

Sedan 2011 är Sverige uppdelat i fyra elområden, även kallade elprisområden. Detta innebär möjligheten för elleverantörer att kunna transportera el runt om i landet och den största skillnaden på priserna i elområdena beror alltid på efterfrågan och tillgång.

Karta som visar Sveriges fyra elprisområden

I regel skiljer sig elpriset beroende på vilket område man bor i och historiskt sett är det dyrare för människor som bor i elområde 3 och 4, i de södra delarna av landet.

Tabell som visar medelpriset under 2022 för de olika elprisområdena i Sverige


Elförbrukning

Storleken på din bostad och hur och när du använder elen påverkar din kostnad. Om du exempelvis använder mycket el under hög efterfrågan (typiskt morgnar och sena eftermiddagar) kan det bli dyrare.

Under 2022 var den genomsnittliga totalkostnaden för el i en liten lägenhet, som en etta eller mindre tvåa, 3,69 kr/kWh (alltså 369 öre). För större lägenheter låg genomsnittet på 3,33 kr/kWh (alltså 333 öre).

Dessa priser inkluderar elnätsavgifter, energiskatter, det genomsnittliga elpriset och moms och skiljer sig därför från det genomsnittliga priset i tabellerna ovan. Den genomsnittliga totalkostnaden för stora och små lägenheter sammanräknat var 3,51 kr/kWh (alltså 351 öre).

Energi och effekt

Effekt beskriver vanligtvis styrkan hos elektriska apparater, som dammsugare, lampor och diskmaskiner. En apparat med högre effekt förbrukar mer elektrisk energi, eller "ström" som vi oftast kallar det, för sin drift.

Watt, kilowatt och kilowattimmar

Energi anges i wattimme (Wh), men vi använder oftast kilowattimme (kWh) där 1 kWh motsvarar 1000 Wh. Det är likt hur 1 kilogram är 1000 gram eller 1 kilometer är 1000 meter.

Effekt anges i watt (W) och specificeras ofta på elektriska apparater. För att beräkna energianvändning för en specifik apparat multiplicerar du effekten med användningstiden i timmar: Energi = Effekt x tid. Till exempel kan en dammsugare ha en effekt på 600 W, medan en mobilladdare ligger på 5 W.

Några exempel på vad det kostar att använda olika hushållsapparater (med en genomsnittlig totalkostnad för lägenhetsel på 3,51 kr/kWh):

 • Dammsugare

  Sedan 2017 måste alla nya dammsugare ha en effekt på 900 watt (W) eller mindre. Om du använder en dammsugare med en effekt på 900 watt (W) i 20 minuter förbrukar den 900 W x 0,33h = 297 Wh. Om vi omvandlar detta till kWh blir det 0,297 kWh. Med ett elpris på 3.51 kr/kWh kostar dammsugningen alltså 0,297 kWh x 3,51 kr = 1,04 kr.

 • Tvättmaskin

  Beroende på hur gammal och energieffektiv din tvättmaskin är, samt vilken temperatur och vilket program du använder, förbrukar en tvätt mellan 0,5 och 2 kWh. Låt oss räkna med 1 kWh för enkelhetens skull.

  Tvättar du då två gånger i veckan motsvarar det runt 104 kWh på ett år (52 x 2), motsvarande 365 kr (3.51 kr x 104), eller lite mer än 30 kr per månad (365 / 12). Med barn i hushållet kan tvättfrekvensen vara högre: fyra tvättar i veckan ger ungefär 208 kWh/år, medan sex tvättar leder till cirka 312 kWh/år. Bra att veta: En torktumlare förbrukar runt tre gånger så mycket el som en tvättmaskin!

 • TV

  En genomsnittlig TV förbrukar cirka 150 watt per timme, vilket motsvarar 0,15 kWh. Enligt vissa studier tittar folk i genomsnitt på TV 1,5 timmar dagligen. Baserat på detta förbrukar en TV cirka 83 kWh årligen, vilket blir omkring 7 kWh i månaden och 0,225 kWh dagligen. Den dagliga kostnaden för TV-tittande blir alltså runt 79 öre (3.51 kr * 0.225) .

Hur påverkas min ekonomi av stigande eller sjunkade elpriser?

Det är svårt att räkna ut exakt hur mycket man kommer att betala för elen varje månad när man har ett rörligt avtal, men dessa tabeller ger dig en översikt över hur det ungefärliga priset för din förbrukning förändras under året vid olika elprisnivåer.

Liten lägenhet (1-2 rum med en förbrukning på 2 000 kWh)

Tabellen nedan visar månadskostnaden för en liten lägenhet med en årsförbrukning av 2 000 kWh, baserat på olika elprisnivåer. Den reflekterar det genomsnittliga hushållets månatliga förbrukning, vilket förklarar varför vintermånaderna kostar mer än sommarmånaderna. Vi presenterar också elpriset i hela kronor per kWh för tydlighetens skull.

Tabell som visar den månatliga kostnaden i kronor vid olika elpriser för en liten lägenhet med en förbrukning på 2000 kWh

Stor lägenhet (3-5 rum med en förbrukning på 5 000 kWh)

Tabellen nedan visar månadskostnaden för en stor lägenhet med en årsförbrukning av 5 000 kWh, baserat på olika elprisnivåer. Den reflekterar det genomsnittliga hushållets månatliga förbrukning, vilket förklarar varför vintermånaderna kostar mer än sommarmånaderna. Vi presenterar också elpriset i hela kronor per kWh för tydlighetens skull.

Tabell som visar den månatliga kostnaden i kronor vid olika elpriser för en stor lägenhet med en förbrukning på 5000 kWh

Hur du använder tabellerna:

 • Fastprisavtal För dig med fastprisavtal, eller om du överväger ett, använd tabellen genom att matcha ditt nuvarande pris med närmaste kolumn. Det ger dig en uppskattning av din månadskostnad.

 • Rörligt avtal Har du ett rörligt avtal? Tabellen hjälper dig förstå hur potentiella prisökningar under vintern påverkar din elkostnad.

Elnätsavgiften och energiskatten som tas ut av det elnätsföretag som äger nätet där du bor är inte medräknade i dessa tabeller.

Om du undrar över storleken på din elnätskostnad kan du kika på din senaste elnätsfaktura eller gå in på ditt elnätsföretags hemsida för att få mer information.


Att välja elavtal

När du är redo att börja göra din egen efterforskning när det gäller olika elavtal och elbolag är Energimarkandsinspektionens tjänst Elpriskollen en oumbärlig resurs.

Här kan du sortera olika erbjudanden baserat på saker som:

 • Avtalsform (fast, rörligt, timpris, mixpris)
 • Energikälla
  • Alla energikällor.
  • El från förnybara energikällor. Bara avtal med energikällorna sol, vind, vatten och biobränsle.
  • El från fossilfria energikällor. Bara avtal med energikällorna sol, vind, vatten, biobränsle och kärnkraft.
 • Elbolagets rykte
 • Bindningstid och avtalsflexibilitet
 • Pris och avgifter

Skämdump som visar de olika filter som finns tillgängliga på Elpriskollen

Innan du går vidare med ett avtal, ta dig tid att själv undersöka och utvärdera dina alternativ. Kolla vad som passar ditt hushåll bäst.

Andra saker att ta i beaktande:

Undvik bolag med dåliga omdömen

Ett viktigt steg i din väg mot det rätta elavtalet är att ta reda på vilka energiföretag som har dåliga omdömen. Genom att läsa recensioner och omdömen kan du undvika företag med dåligt rykte och undvika problem längre fram.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har också en mycket hjälpsam lista över företag som under de senaste tolv månaderna fått flest klagomål i förhållande till antalet kunder.

Kolla igenom villkoren noggrant

När du väl har börjat kolla på ett elavtal är det viktigt att du kollar igenom villkoren. Se till så att det inte är dolda avgifter eller oönskade villkor. Ta dig tid att förstå vad som ingår i avtalet, hur prissättningen fungerar och om det finns några bindningstider.

Gemensamt elavtal

I vissa fall kan din hyresvärd ha tecknat ett gemensamt nät- och elavtal för hela byggnaden, vilket ofta blir billigare än individuella avtal.

Med kollektivmätning betraktas inte varje hushåll som en separat elkund, eftersom det saknas ett direkt avtal mellan hushållet och elnätsföretaget. Vid problem bör du kontakta hyresvärden direkt i stället. Detta upplägg innebär att du som hyresgäst inte kan:

 • Välja eller byta elhandlare.
 • Få ersättning vid elavbrott.
 • Begära kontroll av elmätaren om du tror att den är felaktig.

Dock har du rätt att inspektera din bostads elmätare, vilket framgår av avtalet mellan elnätsföretaget och din fastighetsägare.

När det gäller gemensamma elavtal bör priser och rättigheter istället finnas specificerade i hyresavtalet.

Välj rätt tidpunkt

När du överväger att byta eller binda dig till ett elavtal, är det viktigt att välja rätt tidpunkt.

 • Bindningstid och uppsägningstid

En central del i är att kolla när din bindningstid med det nuvarande avtalet går ut och hur lång uppsägningstiden är. Då kan du planera ditt byte i god tid så att starttiden för det nya avtalet börjar när bindningstiden för det gamla avslutas.

 • Tider på året

Det kan också vara fördelaktigt att byta avtal vid specifika tider på året. Elpriserna varierar över året, och det finns perioder då det är billigare att byta avtal för att säkra en mer förmånlig prisnivå.


Sammanfattning av hur man väljer rätt elavtal

 • Det är viktigt att förstå skillnaden mellan olika elavtal: fast, rörligt, timpris och mixpris.
 • Ett fast elavtal ger dig stabila och förutsägbara månadskostnader, medan ett rörligt avtal varierar med marknadens svängningar.
 • Ett timprisavtal innebär att du betalar för elen baserat på det aktuella priset varje timme, medan ett mixprisavtal kombinerar både fasta och rörliga priskomponenter i ditt avtal.
 • Bindningstiden och uppsägningstid är viktigt att ha koll på.
 • Kort bindningstid ger flexibilitet att dra nytta av prisförändringar, medan lång bindningstid ger långsiktig stabilitet.
 • Sverige är uppdelat i fyra elprisområden, vilket påverkar elpriserna beroende på var du bor.
 • Månadskostnaden för el beror på förbrukningen, och du kan använda våra tabeller för att räkna ut ungefär hur mycket du kommer att betala för el varje månad.
 • Vid jämförelse av elavtal bör du överväga pris, bindningstid, avtalstyp, miljövänliga alternativ, villkor, företagets rykte och din historiska elförbrukning.
 • Gör din egen efterforskning och undvik företag med dåligt rykte.
 • Granska avtalsvillkoren noggrant och var medveten om eventuella gemensamma elavtal i hyresfastigheter.
 • Välj rätt tidpunkt för att byta eller binda dig till ett elavtal.

HomeQ är Sveriges största marknadsplats för förstahandslägenheter. Vi har samarbetsavtal med hundratals privata och kommunala fastighetsbolag som hyr ut sina lägenheter direkt via HomeQ. Vi gör livet enklare både för dig som bostadssökande och för bostadsbolag och dess uthyrare.


Bli medlem på HomeQ idag och hitta ditt nästa hem.